O nás - Nabídka vín - Obchodní podmínky - Reference - Aktuality - Kontakt

Obchodní podmínky

Zaměření obchodu : Tento e-shop slouží jako katalog.

Nabízíme kvalitní značková vína renomovaných výrobců gastronomii, specializovaným prodejnám, vinotékám i všem milovníkům dobrých vín.

Distribuce - termíny dodání

Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky, nejčastěji v pracovních dnech, prostřednictvím kurýrní služby. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

Objednávky

Pro urychlené zpracování Vaší objednávky je nutné vždy uvést tyto údaje : jméno a příjmení kupujícího, přesnou a úplnou dodací adresu, kontaktní telefon, případně e-mail. Pokud jsou údaje příjemce objednávky odlišné od údajů kupujícího, je třeba tuto skutečnost na objednávce vyznačit. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení celé kupní ceny.

Na základě elektronické objednávky obdržíte zpět e-mailem potvrzení Vaší objednávky. Jestliže zákazník potvrzení neobdrží, je nutné objednávku provést znovu nebo kontaktovat info@alpe.cz. V případě vyprodání skladové zásoby počet zboží v objednávce nemusí souhlasit s počtem zboží v dodávce. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky - v případě platby v hotovosti při dodání.
(Rychlejší dodací lhůta pouze na základě telefonické domluvy.).
V případě platby převodem na účet prodávajícího je dodací lhůta do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám zašleme fakturu. Zboží Vám bude dodáno po připsání fakturované částky na náš účet.

Doprava - doručení zboží

Doprava je zajišťována prostřednictvím kurýrní služby, která zákazníka telefonicky kontaktuje, dohodne termín dodání, zajistí výběr hotovosti a doručí zboží . Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

Po předchozí telefonické dohodě je možné objednané zboží vyzvednout osobně také v sídle společnosti.

Cena dopravy

= objednávka nižší než 2.000 Kč bez DPH – zákazníkovi je účtováno dopravné ve výši 150 Kč bez DPH
= objednávka vyšší než 2.000 Kč bez DPH – doprava po celé ČR zdarma do 3 pracovních dnů
V případě jakýchkoliv dotazů či problémů spojených s dopravou jsme Vám k dispozici na:
info@alpe.cz
(v pracovní dny 8:00-18:00)

Platební podmínky

1. V hotovosti při převzetí zboží.
2. Převodem na účet prodávajícího :
ALPE International sro., č.účtu 43777004/2700, var. symbol. = číslo faktury, konst. symbol 0308

Ročníky vín

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem / katalogem společnosti ALPE International sro.
Ceny jsou účtovány včetně spotřební daně a 21% DPH. Prodávající je plátcem DPH. Kupující akceptuje cenu podáním objednávky.

Forma objednávek

Objednávky lze podat písemnou, či elektronickou formou na kontaktní místo společnosti:
e-mail : info@alpe.cz

Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti ALPE International sro. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, dále právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. V případě vyprodání ročníku je automaticky dodán ročník následující.

Reklamace

Reklamace řeší zástupci ALPE International sro. Jsou uznávány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve (nejméně 2/3), opatřené původní zátkou. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, které kupující se zbožím obdržel.

Odstoupení od smlouvy / vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Obč.z. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz.
V případě, že jste již zboží převzal(a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na vlastní náklady na níže uvedenou adresu. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. Adresa pro zasílání zboží: dle dohody.

Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že osobní údaje kupujícího zabezpečí před zneužitím a neposkytne je v jakékoli podobě třetí osobě.
Data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, výhradně za účelem realizace dodávky objednaného zboží a také pro provedení nezbytných účetních operací, jako je vyhotovení daňového dokladu nebo identifikace platby učiněné bankovním převodem. Dále mohou být data použita pro zasílání novinek nebo obchodních sdělení prodávajícího, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Nákupní košík

Ve vašem košíku je 0 položek.
Celková cena je 0,00 Kč.

Přejít do košíku